maandag 11 november 2013

Save the Date 19 november 2013: Matchmaking Cyber Security in Den Haag Kyocera Stadion


De Rijksoverheid en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) hebben besloten in 2014 weer een impuls te geven aan het cybersecurity-onderzoek. NWO en Agentschap NL (AgNL) werken, net als bij de eerste tender, samen in de uitvoering van deze tweede tender cyber security. Ook nu zijn er twee trajecten voorzien voor zowel lange termijn onderzoek (via het NWO instrumentarium) als voor korte termijn onderzoek (via het SBIR-instrument van AgNL).

Meer informatie volgt
Meer informatie over de komende 2e tender cyber security volgt in de loop van november op de websites van AgNL en NWO. De nieuwe Nationale Cyber Security Research Agenda (NCSRA-II), die op 4 november uitkomt, vormt de basis voor in te dienen voorstellen. In deze versie is het commentaar verwerkt dat tijdens de deze zomer gehouden veldraadpleging werd verkregen.

Doel
De financiers van de 2e tender zijn de ministeries van V&J, BZK, Defensie, EZ, I&M en Financiën en NWO. Zij willen er de volgende doelen mee ondersteunen:
1.       Nederland is weerbaar tegen cyberaanvallen en beschermt zijn vitale belangen in het cyberdomein.
2.       Nederland pakt cybercriminaliteit aan.
3.       Nederland investeert in veilige en privacybeschermende ICT-producten en -diensten.
4.       Nederland bouwt coalities voor vrijheid, veiligheid en vrede in het cyberdomein
5.       Nederland beschikt over voldoende cybersecuritykennis en -kunde en investeert in ICT-innovatie om onze cybersecurity doelstellingen te behalen.

Samenwerking
Om mogelijkheden tot samenwerking in formulering en uitvoering van een onderzoeksproject te verkennen, wordt op dinsdagmiddag 19 november in het kyocera stadion te Den Haag een Matchmaking Event georganiseerd voor bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Uiteindelijk doel van de bijeenkomst is om tot gezamenlijke voorstellen te komen voor de 2e tender van de SBIR cyber security en de NWO call.

Programma
Voorafgaand aan het Matchmaking Event vindt om 11:00 uur een voorlichtingsbijeenkomst plaats over de 2e tender (SBIR) Cyber Security gericht op onderzoek. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via sbir@agentschapnl.nl.
12.00 - 13.00 uur    Ontvangst, registratie, lunch en informatiemarkt
13.00 - 14.00 uur    Plenaire opening, gevolgd door korte presentaties vanuit de Cyber Security Raad, de samenwerkende ministeries, Agentschap NL en NWO over de resultaten van de eerste tender en het financiële instrumentarium, waaronder de randvoorwaarden behorend bij het indienen van voorstellen.
14.00 - 14.45 uur    1e ronde parallel: pitch sessies
14.45 - 16.15 uur    Pauze en netwerken, één-op-één gesprekken, opvolging pitches en informatiemarkt (in open ruimte)
16.15 - 17.15 uur    2e ronde parallel: pitch sessies
17.15 - 17.30 uur    Plenair vervolg met terugkoppeling uit voorgaande pitch sessies
17.30 - 19.00 uur    Netwerkborrel en matchmaking

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via http://www.registratieplatform.nl/cybersecurity
Let wel: gezien de beschikbare ruimte zal eventueel een limiet voor het aantal deelnemers per organisatie moeten worden ingesteld.

Met vriendelijke groet,

Chris van der Plasse
innovatie adviseur

Laan van Ypenburg 90
2497 GB Den Haag
T:

088 4440444
M:

06 24677888
E:

W:Nieuwe verbinding, nieuwe business

Stichting Syntens is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder nr. 27169058.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

NUzakelijk - Duurzaam

Cleantech & MVO related links

Enterprise Europe Network - Automotive

Enterprise Europe Network - Energy

Inspiration quotes

"Het kapitaal van een onderneming wordt niet bepaald door de prachtige produkten of fantastische dienstverlening, het kapitaal van een onderneming wordt bepaalt door de mensen die deze onderneming maken."
(Jan-Willem Koppers, Manager Dell)
'Sometimes when you innovate, you make mistakes. It is best to admit them quickly and get on with improving your other innovations.' – Steve Jobs

'If you work just for money, you’ll never make it, but if you love what you’re doing and you always put the customer first, success will be yours.' – Ray Kroc