donderdag 4 december 2014

Ondernemers in cleantech met interesse in zaken doen in de USA / Silicon Valley gezocht

Bron: RVO


Economische missie naar de Verenigde Staten met minister Lilianne Ploumen en burgemeester Ahmed Aboutaleb12 t/m 19 februari 2015, Los Angeles, San Francisco/Silicon Valley

Wilt u zakendoen in de Verenigde Staten? En bent u werkzaam in de watersector of de energiesector? Ga dan van 12 t/m 19 februari 2015 mee met de economische missie met Lilianne Ploumen, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam. Beide bewindslieden zullen afreizen naar San Francisco/Silicon Valley; de burgemeester is tevens in Los Angeles delegatieleider.

Tijdens de missie maakt u kennis met veelbelovende projecten rondom water en energie en zult u uitgebreid in contact komen met inspirerende bedrijven die op de Amerikaanse markt actief zijn, maar ook met overheidsorganisaties en betrokken foundations. De missie biedt u de kans nieuwe handelsrelaties op te doen en bestaande relaties te onderhouden.

Voor meer achtergrondinfo over de Amerikaanse markt zie www.rvo.nl/VS

Holland: a sustainable urban delta
Nederland is onderscheidend in het bedenken van geïntegreerde oplossingen. Een relatief klein landoppervlak, een hoge bevolkingsdichtheid, een kritische samenleving met een hoge levensstandaard en onze onophoudelijke strijd tegen het water hebben de Nederlanders gedwongen om efficiënte, flexibele en slimme oplossingen te ontwikkelen. Hieruit is het concept ‘’sustainable urban delta’’ ontstaan. Dit is de paraplu waaronder deze missie plaats zal vinden en waarmee we bekendheid geven aan Nederlandse duurzame en innovatieve oplossingen wereldwijd. Met dit concept presenteren we ons in de wereld nog sterker als een 'duurzame urbane delta'.

De vraagstukken waar veel steden in de Verenigde Staten mee zitten (onder andere op het gebied van leefbaarheid in steden, energieopwekking, watermanagement) zijn uitdagingen waar wij concrete oplossingen voor hebben. Onze geïntegreerde samenleving waarin industrie, stedeninfrastructuur en water bij elkaar komen is de concretisering hiervan.

Focus op sectoren/thema's
Tijdens deze missie ligt de focus op de volgende sectoren:
  • Water (o.a. rivieroeverbescherming en ontwikkeling, delta- en watertechnologie, landschaps- en gebouwarchitectuur, resilient (delta) cities en ingenieurswerk) Los Angeles, San Francisco, 12 t/m 19 februari 2015
  • Energie (o.a. CleanTech, smart-grids, duurzame bouw en elektrisch vervoer)San Francisco/Silicon Valley, 15 t/m 19 februari 2015


In Los Angeles en San Francisco liggen mogelijkheden voor Nederlandse bedrijven op het gebied van delta –en watertechnologie (urban deltas, resilient cities). In 2015 gaan gigantische projecten van start om de 'LA river' volledig te restaureren om overstromingsrisico’s en het verlies van schoon zoet water tegen te gaan. Modern geïntegreerd watermanagement is het uitgangspunt: het verbreden van de rivier, het restaureren van de wetlands en leefomgeving rond de rivier en het verbeteren van het afvoerkanaal. Concreet liggen er opdrachten klaar rondom bijvoorbeeld de Sacramento-San Joachim delta.

In de San Francisco Bay area staan klimaatadaptatie en resilience op de agenda. Het positioneren van de Nederlandse energiesector en de watersector in de Bay area biedt kansen bij aanbestedingsopdrachten in San Francisco.

Voor de (duurzame) energiesector is het gebied rondom Sacramento, San Francisco en Silicon Valley 'the place to be'. Californië loopt binnen de VS voorop wat betreft duurzaamheid. Dit uit zich in beleid en regelgeving op het vlak van lucht- en waterkwaliteit, energievoorziening en duurzame bouw. Als gevolg hiervan wordt er in de regio veel geïnvesteerd in slimme oplossingen. Rondom energie betreft het met name Smart Grids, energieopslag en warmtepompen, IT (big data), solar, security, duurzame bouw en elektrisch vervoer. Dit biedt kansen voor gezamenlijke innovatie en met name op het vlak van de implementatie en nieuwe verdienmodellen is er nog veel te winnen. Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen kunnen hierop inhaken.

Bedrijvenprogramma
De waterdelegatie reist naar Los Angeles en San Francisco. Verschillende (bedrijfs)bezoeken-, waaronder aan de LA River, bieden de delegatie de kans kennis te nemen van de mogelijkheden rondom de genoemde projecten. Er worden matchmaking- en netwerkevents georganiseerd met bedrijven in de regio. Tevens is in het programma ruimte voor kennismaking met grote aanbestedingsopdrachten gerelateerd aan deltatechnologie en rivieroeverbescherming in San Francisco.
De energiedelegatie reist naar San Francisco en Silicon Valley. De delegatie bezoekt belangrijke spelers en voorbeeldprojecten op het gebied van duurzame energie en neemt deel aan verschillende netwerkevents. Op deze manier krijgt u uitgebreid de gelegenheid om contacten te leggen met bedrijven en kennisinstellingen in San Francisco en Silicon Valley. Deze missie is vooral bedoeld voor bedrijven die op zoek zijn naar innovatie en nieuwe kansen in de VS.
Afhankelijk van de belangstelling worden voor de verschillende sectoren specifieke programmaonderdelen opgezet en worden B2B-afspraken voor u gemaakt. Aan de invulling van deze sectorprogramma's en het officiële programma wordt nu gestalte gegeven.

Deelname
De kosten bedragen € 950 per deelnemer.
Reis- en verblijfkosten en eventuele kosten in het kader van de individuele matchmaking (tolken en individueel transport) zijn voor eigen rekening.
Het dienstenpakket dat u hiervoor wordt geboden omvat:
  • deelname aan de (collectieve) programmaonderdelen
  • de matchmaking
  • vermelding van uw bedrijfsprofiel in het missieboekje
  • collectief lokaal vervoer
  • lokale ondersteuning door de organisatie tijdens het verblijf in Californië

Een reisbureau is gevraagd een reisarrangement samen te stellen. Aanmelden is mogelijk tot 14 januari 2015

Meer informatie
Voor meer informatie over deze missie kunt u contact opnemen met Hanneke Bogaerts, telefoon 088 042 42 42 of mail hanneke.bogaerts@rvo.nl

Opdrachtgevers
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) organiseert deze missie in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken en in samenwerking met het Nederlandse economische netwerk in de VS en de gemeente Rotterdam.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

NUzakelijk - Duurzaam

Cleantech & MVO related links

Enterprise Europe Network - Automotive

Enterprise Europe Network - Energy

Inspiration quotes

"Het kapitaal van een onderneming wordt niet bepaald door de prachtige produkten of fantastische dienstverlening, het kapitaal van een onderneming wordt bepaalt door de mensen die deze onderneming maken."
(Jan-Willem Koppers, Manager Dell)
'Sometimes when you innovate, you make mistakes. It is best to admit them quickly and get on with improving your other innovations.' – Steve Jobs

'If you work just for money, you’ll never make it, but if you love what you’re doing and you always put the customer first, success will be yours.' – Ray Kroc