maandag 5 januari 2015

Duurzaam nieuws over Green Deel, woninginspiratie database, efficientere windmolens en geintegreerde PV in gebouwen.

Bron: RVO, Gepubliceerd op: 8 december 2014

Nederland leidt internationaal project gebouwgeïntegreerde zonne-energie
Nederland gaat een project leiden over gebouwgeïntegreerde zonne-energie (Building-Integrated Photovoltaic, ofwel BIPV). Tijdens de laatste bijeenkomst eind november van het IEA PVPS in Kyoto is dit voorstel met algemene stemmen goedgekeurd.
Building Integrated High Tech Systems (BIHTS) krijgt de projectleiding en heeft daarbij ondersteuning van verschillende Nederlandse partijen.

Brede doelgroep
De focus van deze internationale taak ligt op het voorbereiden van de markt en het mogelijk maken van opschaling voor BIPV door samen te werken aan standaarden, recycling, kwaliteit, demonstratie en informatievoorziening. De doelgroep bestaat niet alleen uit de zonnesector, maar juist ook de bouwsector, lokale overheden en toeleveranciers zoals de staalindustrie.

Voortvarendheid
Een aantal landen heeft zich verbonden aan deze nieuwe taak, in het bijzonder China. Andere actieve deelnemers komen uit Duitsland, Frankrijk, Zweden, Spanje en Australië. Michiel Ritzen wordt vanuit BIHTS de projectleider en krijgt voor deze internationale samenwerking ondersteuning van onder meer de Zuyd Hogeschool, TNO en architect Tjerk Reijenga van BEAR Architects.
Verdere informatie is HIER te vinden.

Winnaar Green Deal Award: Laadinfrastructuur Elektrisch Vervoer
De eerste winnaar van de Green Deal Award is de Green Deal Laadinfrastructuur Elektrisch Vervoer. Dit werd bekend tijdens een feestelijke netwerkbijeenkomst op 24 november j.l. Ook kregen 3 Green Deals ter aanmoediging de Runner Up Award 2014. Tijdens het event blikte men terug op de afgelopen 3 jaar, waarin ruim 170 Green Deals zijn gesloten.

Winnaars
De Green Deal Award werd dit jaar voor het eerst uitgereikt. “We zijn inmiddels zo'n 3 jaar onderweg”, zei Milz. “Dan kun je naar resultaten gaan kijken.” De jury benadrukte dat The New Motion, initiatief voor Infrastructuur Elektrisch Vervoer, een duidelijke winnaar was, met meetbaar en waarneembaar resultaat. Deze Deal realiseerde bijna 15.000 laadpunten. Initiatiefnemer Sander Ouwekerk: “We hebben het momentum gebruikt, maar hiermee stopt het niet. Nu is het tijd om nieuwe vraagstukken aan te pakken.”
De 6 genomineerden voor de Runner Up Award kregen elk 90 seconden om hun zeer uiteenlopende initiatieven te pitchen. Uiteindelijk wonnen de Green Deals Circulair Inkopen, Duurzame Grond-Weg-Waterbouw en Grassen & Gewassen. HIER.

Innovatie windturbines levert 15% meer rendement
Bundeling van Nederlandse kennis leidt tot kansen voor nieuwe business in binnen- en buitenland. Dit bewijst het Nederlandse Daisy-consortium dat met ondersteuning van de Subsidieregeling Pieken in de Delta van het ministerie van Economische Zaken een Dynamic Asset Information System (DAISY) voor windturbines ontwikkelde.

Verdere info
De innovatie DAISY is het resultaat van het innovatieproject World Class Windturbine Maintenance (WCWM) dat onlangs formeel is afgerond. Het is een systeem met enerzijds een pakket aan sensoren die in windturbines kunnen worden geplaatst en data opleveren voor beheer en onderhoud. Anderzijds bevat het een managementsysteem dat op afstand deze bigdata analyseert en beheert.

Managementsysteem
“De sensoren meten bijvoorbeeld de corrosie op de turbines, de trillingen, de oliekwaliteit en de temperatuur”, zegt Paul van Kempen, directeur van Van Kempen Engineering & Consultancy (KEC), een van de ketenpartners en tevens projectleider van het consortium. “Het managementsysteem verzamelt en analyseert die data en geeft op die manier inzicht in de status en de prestatie van de windturbine. Vanuit dit systeem wordt bovendien het onderhoud aangestuurd.” Verdere info HIER.

Database biedt inspiratie voor energiezuinig bouwen
De nieuwe database Energiezuinig Gebouwd is online. In de database staan 350 energiezuinige voorbeeldprojecten in de gebouwde omgeving in Nederland. De database Energiezuinig Gebouwd is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Met de database wil het ministerie energiezuinig bouwen stimuleren en laten zien dat energiezuinig bouwen mooie haalbare projecten oplevert. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) beheert de database in opdracht van het ministerie.

Aanscherping EPC
De database laat onder andere zien dat de aanscherping van de Energieprestatie Nieuwbouw (EPC) per 1 januari 2015 naar 0,4 in de praktijk goed mogelijk is. Naast nieuwbouwprojecten die voldoen aan de nieuwe EPC-richtlijn staan in de database ook tal van renovatieprojecten. Het gaat om projecten van zowel woning- en utiliteitsbouw als gebiedsontwikkeling.

Inspiratie opdoen
De actuele voorbeeldprojecten in de database Energiezuinig Gebouwd geven niet alleen aan hoe en met wie de projecten zijn gerealiseerd, maar ook wat er van deze projecten te leren valt. “De database is vooral bedoeld ter inspiratie”, zegt Selina Roskam, adviseur bij RVO.nl.
Verdere informatie is HIER te vinden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

NUzakelijk - Duurzaam

Cleantech & MVO related links

Enterprise Europe Network - Automotive

Enterprise Europe Network - Energy

Inspiration quotes

"Het kapitaal van een onderneming wordt niet bepaald door de prachtige produkten of fantastische dienstverlening, het kapitaal van een onderneming wordt bepaalt door de mensen die deze onderneming maken."
(Jan-Willem Koppers, Manager Dell)
'Sometimes when you innovate, you make mistakes. It is best to admit them quickly and get on with improving your other innovations.' – Steve Jobs

'If you work just for money, you’ll never make it, but if you love what you’re doing and you always put the customer first, success will be yours.' – Ray Kroc