maandag 19 september 2016

Topic Duurzaam openbaar vervoer tijdens de Green Tech Week #GTW16

Bron: Green Tech Week 2016

Is het mogelijk om het openbaar vervoer te verduurzamen? Kunnen de gemeenten hierin een rol spelen? Jazeker! Onder de noemer ‘Duurzaam Openbaar Vervoer’ wordt tijdens de GreenTech Week een symposium georganiseerd waar de verbinding wordt gelegd tussen wetenschap en bestuurlijke praktijk. Ook maakt u kennis met innovatieve en duurzame ov-projecten.

De insteek is kennisdeling en netwerken, waarbij de ontwikkelingen die op dit moment plaatsvinden op het gebied van elektrisch bus- en treinvervoer centraal staan. Tijdens het symposium wordt zoveel mogelijk de verbinding gelegd tussen wetenschap, de praktijk en de rol die de lokale, regionale en (inter)nationale politiek hierbij kan vervullen. Bent u erbij? Meld u nu aan.

Datum en tijd:
Datum van: 05-10-2016    12:00
Datum tot:  05-10-2016    18:00


Locatie:
Locatie: Industriepark Kleefse Waard - IPKW,
Westervoortsedijk 73, 6827 AV Arnhem

Voor het hele weekprogramma en de verschillende topics kijk HIER

NUzakelijk - Duurzaam

Cleantech & MVO related links

Enterprise Europe Network - Automotive

Enterprise Europe Network - Energy

Inspiration quotes

"Het kapitaal van een onderneming wordt niet bepaald door de prachtige produkten of fantastische dienstverlening, het kapitaal van een onderneming wordt bepaalt door de mensen die deze onderneming maken."
(Jan-Willem Koppers, Manager Dell)
'Sometimes when you innovate, you make mistakes. It is best to admit them quickly and get on with improving your other innovations.' – Steve Jobs

'If you work just for money, you’ll never make it, but if you love what you’re doing and you always put the customer first, success will be yours.' – Ray Kroc