dinsdag 22 november 2016

Als ondernemer innoveren in 2017 - maak vast een wensenlijstjeHet jaar begint op zijn einde te lopen en de economie toont een doorzettend herstel in de markt. Werkeloosheid is sinds lang niet zo laag geweest en de krapte naar technisch opgeleide medewerkers zal zich ook in 2017 verder versterken. Daarnaast zal de economische situatie zoals die zich voor de recessie voordeed nooit meer terug komen. De markt is verandert en dat vraagt van u als ondernemer een actieve houding om uw bedrijf door te zetten. Misschien is het daarom nu een goed moment om even door uw oogharen al vast te kijken naar 2017. Wat gaat u doen? En wat moet u daarvoor nu al in gang zetten?
 
Voor ondernemers die in 2017 bezig willen zijn met nieuwe ontwikkelingen in hun bedrijf is het verstandig om nu al een wensen- en actielijst te maken voor het komende jaar. Wat gaat  u doen, wat wilt u realiseren, in welke volgorde en welke mogelijkheden zijn er voor het versterken van uw ambitie.

Innoveren op technisch vlak
Vooral ook voor ondernemers die inzetten op innovatie in techniek, software en engineering is het nu een goed moment om een projecten wensenlijst te maken voor 2017. Welke ontwikkelingen lopen door vanuit 2016 het nieuwe jaar in, wat is de status op dit moment en hoe gaan knelpunten worden opgepakt. Wat zijn de nieuwe ontwikkelrichtingen en met welke partners ga ik deze ontwikkelingen realiseren. Welke kennis- en werkverdeling vind er plaats en hoeveel tijd zullen deze ontwikkelingen gaan vragen binnen mijn organisatie?
Graag wil ik u, bij ontwikkelprojecten die meer dan circa 400 uur per kalenderjaar zullen gaan overschrijden,  wijzen op de regeling “Wet Bevordering Speur en Ontwikkelwerk”, kortweg WBSO. Deze regeling maakt het mogelijk om intern besteed uurloon van uw medewerkers terug te vragen door een verlaging van uw loonbelasting afdracht bij werkzaamheden die technisch speur- en ontwikkelwerk betreffen. U maakt vooraf een projectbegroting en geeft aan wat de ontwikkelprojecten zijn. De aanvraag dient bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor 30 november aanstaande ingediend te zijn. Mocht dit te kort dag zijn, dan kunt u kiezen voor een “vormvrije aanvraag” met minimale gegevens waarna u na de sluitingsdatum dit verder mag complementeren. Deze subsidieregeling valt in de Innovatie Box, het is daarom raadzaam dit vooraf te bespreken met uw accountant.

Innoveren naar het buitenland
Als u plannen heeft om nieuwe markten buiten Nederland te ontsluiten met uw producten of diensten en u heeft weinig tot geen ervaring met export naar het buitenland, is de regeling “Starters International Business”, kortweg SIB interessant. Ook voor 2017 is er een voucher regeling met 1000 trajecten beschikbaar voor ondernemers. Samen met een door u gekozen externe begeleider werkt u in een periode van 6 maanden naar een gestructureerd plan met onder andere marktonderzoek, concurrentie analyse, actieplan en doelstellingen uit. Ook deze regeling wordt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland uitgevoerd en kan uw internationale ambitie in 2017 een duwtje in de rug geven.  Reden om nu al vast na te denken en uw ambities al vast aan het papier toe te vertrouwen.

Innoveren door samenwerken
Veel MKB-ondernemers in Europa zijn op zoek naar samenwerkingsvormen en bieden vaak een product, dienst,  expertise of samenwerking aan die u kunnen helpen met het versnellen van uw eigen ambities. Deze ondernemers hebben de wens om te groeien echter zoeken dit via strategische samenwerkingen in voor hun onbekende landen. Beschikt u over afzetkanalen of zoekt u producten die een aanvulling zijn op uw assortiment? Kom dan in gesprek tijdens de vele matchmaking events die op grote internationale beurzen worden georganiseerd binnen en buiten Europa en combineer uw beursbezoek met een dagdeel zakelijke kennismakingsgesprekken via het Enterprise Europe Network.
Inzicht in het innovatievermogen van uw bedrijf
Mocht u als ondernemer inzicht willen hebben in uw bedrijf en bedrijfsvoering, maar dan vanuit een Europese benchmark van andere MKB bedrijven, dan is er een scan die op een kleine 60 vragen uw bedrijf en innovatieklimaat kan inventariseren. Niet alleen interessant voor u om te weten wat uw sterke kanten zijn en waar uw verbetermogelijkheden zitten, maar ook om te zien hoe ander Europees MKB hierin acteert. Naar aanleiding van de scan wordt er samen met mijn collega's een actieplan opgesteld en zal in een periode van circa 6 maanden worden gewerkt aan de gewenste ontwikkelingen waarbij u gebruikt maakt van kennis en netwerk van mijn collega's. Meer informatie hierover is te vinden in de Innovation Health Check

Meer dan genoeg redenen om uw ambitie voor 2017 nu te inventariseren en vloeiend van start te gaan in het nieuwe jaar, want ook 2017 is voorbij voor je er erg in hebt. Succes!


NUzakelijk - Duurzaam

Cleantech & MVO related links

Enterprise Europe Network - Automotive

Enterprise Europe Network - Energy

Inspiration quotes

"Het kapitaal van een onderneming wordt niet bepaald door de prachtige produkten of fantastische dienstverlening, het kapitaal van een onderneming wordt bepaalt door de mensen die deze onderneming maken."
(Jan-Willem Koppers, Manager Dell)
'Sometimes when you innovate, you make mistakes. It is best to admit them quickly and get on with improving your other innovations.' – Steve Jobs

'If you work just for money, you’ll never make it, but if you love what you’re doing and you always put the customer first, success will be yours.' – Ray Kroc