vrijdag 2 december 2016

Update December : Nieuwsbrieven voor internationaal, innovatie en duurzaamheid soepele start 2017

Bronnen: o.a. Managers Online/Vakbeurs Energie / RVO / kiEMT / Enterprise Europe Network

RVO -  Service design-vouchers
Een service design-voucher is een ‘waardebon’ waarmee een mkb-ondernemer uit de maakindustrie een kennisvraag kan laten beantwoorden door een kennisinstelling of een adviesbureau.
Een mkb-ondernemer formuleert een kennisvraag over een nieuw dienstengebaseerd businessmodel waarbij de kennisinstelling of het adviesbureau gebruik maakt van service design-kennis of service design-methoden om op praktische wijze nieuwe businessmodellen te verkennen. Lees meer.

MIT Kennisvouchers
Een MIT-kennisvoucher is een 'waardebon' waarmee een mkb-ondernemer een kennisvraag kan laten beantwoorden door een kennisinstelling. Een mkb-ondernemer formuleert een kennisvraag voor de vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. Vervolgens benadert de ondernemer een kennisinstelling die het antwoord op deze vraag kan verzorgen.
Met de voucher kan de ondernemer 50% van de rekening van de kennisinstelling voldoen, hij moet daarvoor wel binnen 4 maanden na ontvangst van de voucher een ondertekende opdracht of offerte van de kennisinstelling overleggen. De kennisinstelling verzilvert de ontvangen voucher bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Lees meer.

MIT-R&D-samenwerkingsprojecten
Een mkb-ondernemer kan namens een samenwerkingsverband een aanvraag indienen voor een R&D-samenwerkingsproject. Een MIT-R&D-samenwerkingsproject is gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten.
Het project bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling, voor gezamenlijke rekening en risico uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal 2 mkb-ondernemers. Lees meer.

Tien ondernemers winnen Oranje Handelsmissiefonds 2016
Tien ondernemers met een ambitie om te ondernemen in het buitenland hebben het Oranje Handelsmissiefonds 2016 gewonnen. Een jaar lang krijgen zij begeleiding van ING, KLM, MKB-Nederland en het ministerie van Buitenlandse Zaken in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Lees meer.

Gratis ondernemersspreekuren over financiering en bescherming - Arnhem 13 december
Wilt u weten of u de naam van uw product of dienst kunt beschermen via een merkregistratie? Of u de vormgeving (het design) van uw product kunt beschermen als model? Of u de techniek van uw uitvinding kan beschermen met een octrooi? Meld u dan vóór 6 december aan voor de gratis spreekuren voor ondernemers, op dinsdagmiddag en –avond, bij de KvK in Arnhem. Lees meer.

Duitse ICT-markt floreert
De verkoop van informatietechnologie, telecommunicatie en consumentenelektronica in Duitsland stijgt dit jaar tot € 160,5 miljard volgens het Digitalverband Bitkom. Dit biedt veel kansen voor Nederlandse ondernemers in de ICT-sector. Lees meer.

Waar zijn de innovaties die gebruik maken van Horizon 2020 subsidiegelden?
Op de kaart vindt u bijvoorbeeld per regio welke bedrijven financiële ondersteuning hebben ontvangen. Met één klik op een pin (rood voor coördinatoren, groen voor partners) krijgt u informatie over het project zelf. In de lijst van projecten kunt u een selectie maken per land, thema, call (datum) en type project (fase 1 of fase 2).
Ook kunt u statistieken bekijken per land, thema, budget, call (datum) en type project (fase 1 of fase 2). Let op: In de statistieken wordt het budget (€ 50.000) voor fase 1 projecten geheel toebedeeld aan de projectcoördinator. Hetzelfde geldt voor het aantal projecten: de projecten worden toebedeeld aan het land van de projectcoördinator. Naar de kaart en projecten.

Kansen voor offshore windenergie in noordoosten Verenigde Staten
De Verenigde Staten zijn nog erg afhankelijk van fossiele brandstoffen olie en gas. Deze bronnen fluctueren in prijs en aanbod en zijn niet duurzaam. De offshore windenergie biedt kansen in het noordoosten van de VS. Naar het rapport.

Digitale technologieën leveren miljarden op
Europese bedrijven kunnen dankzij het toepassen van digitale tools en technologieën een omzetstijging van 545 miljard euro behalen in de komende twee jaar. Voor Nederlandse bedrijven ligt dit bedrag op 23,5 miljard euro. Dat blijkt uit een onderzoek van Cognizant in samenwerking met Roubini Global Economics onder ruim 800 Europese bedrijven. Lees meer.

Tesla-rijder meest bekeurde automobilist
Tesla-rijders ontvingen in 2016 de meeste bekeuringen van alle leaserijders. Met bijna vier boetes per auto eindigen ze boven Landrover, BMW en Audi. Ook rijden Tesla-bestuurders veel schade. Dit blijkt uit een onderzoek van Athlon naar bekeuringen en autoschades onder Nederlandse leaserijders in 2016. Lees meer.

"A good project is like a diamond: All facets must be perfect in order to achieve the maximum score"
Prof. Dario Neri from the Department of Chemistry and Applied Biosciences at ETH Zurich has evaluated many proposals for the Horizon 2020 (H2020) Societal Challenge "Health, Demographic Change and Wellbeing". As the cofounder of the Swiss-Italian biotech company Philogen, he has also been involved in the production of antibody products for cancer and arthritis therapies. Read more.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

NUzakelijk - Duurzaam

Cleantech & MVO related links

Enterprise Europe Network - Automotive

Enterprise Europe Network - Energy

Inspiration quotes

"Het kapitaal van een onderneming wordt niet bepaald door de prachtige produkten of fantastische dienstverlening, het kapitaal van een onderneming wordt bepaalt door de mensen die deze onderneming maken."
(Jan-Willem Koppers, Manager Dell)
'Sometimes when you innovate, you make mistakes. It is best to admit them quickly and get on with improving your other innovations.' – Steve Jobs

'If you work just for money, you’ll never make it, but if you love what you’re doing and you always put the customer first, success will be yours.' – Ray Kroc