dinsdag 10 januari 2017

Aerospace meets Health: Verkenning van cross over mogelijkheden 27-01-2017

Bron: Holland High Tech / FME / NAG

Het doel van deze bijeenkomst is op zoek te gaan naar die werkvelden waar kennis van de ene sector nieuwe inzichten kan opleveren voor de andere sector. Deze sessie is daar een eerste verkenning voor.
Aan de hand van deze workshop zullen wij trachten door middel van ronde tafels/sessies om de meest interessante thema’s verder uit te werken. Uiteindelijk zal dit samenwerkingsprojecten voor de bedrijven moeten opleveren.

VOOR WIE IS DEZE UITNODIGING BEDOELD?
Aangezien wij nergens voorbeelden kunnen vinden voor cross-over initiatieven binnen Nederland, hebben wij deze workshop voor u opgezet.Omdat dit de eerste keer is dat dergelijke cross-over sessie tussen de Aerospace en Health Care industrieën in Nederland gaat plaatsingen, verzoeken wij u om gebruik te maken van deze gelegenheid.Kom dan naar deze workshop op 27/01/2017 om met elkaar verbinding en collectieve gemeenschappen te zoeken! Deel deze mail a.u.b. met uw collega’s, bedankt

Namens de NAG en het Cluster FME Zorg willen wij u van harte uitnodigen voor een new business workshop met als titel:
Aerospace meets Health
Verkenning crossover Aerospace en Health

Datum: 27 januri 2017
Duur: 12.30 -17.30 uur
Locatie: Berenschot Utrecht (Europalaan 40 3526KS Utrecht)

De voorlopige agenda luidt als volgt:

• 12.30 uur Aanvang met Inlooplunch
• 13.00 uur Start workshop: welkom, doelstelling en kennismaking
• 13.15 uur: Presentatie Nico van Meeteren (Topsector Life Sciences & Health)
• 13.45 uur: Presentatie Gerard Majoor (Aerospace & Health)
• 14.15 uur: Deel 1: Wat zouden we van elkaar kunnen leren over processen?
• 15.00 uur: Deel 2: Wat zouden we van elkaar kunnen leren over systemen?
• 15.45 uur: Deel 3: Wat zouden we van elkaar kunnen leren over productie?
• 16.30 uur: Identificeren van belangrijkste thema’s
• 17.00 uur: Uitwerken belangrijkste thema’s
• 17.30 uur Afronding en borrel

Aanmelding:
U kunt uw interesse voor deelname laten weten door dit bericht te beantwoorden aan Diana Nikolova. Heeft u vragen kunt u haar bellen op M: 0628128600.
Er mogen max. 20 deelnemers (1 deelnemer per bedrijven aub aanmelden) aan deze workshop participeren (i.v.m. beschikbare pc’s). Nadat uw aanmelding bevestigd is ontvangt u verdere informatie.
De deelnemers aan deze middagbijeenkomst ontvangen ter voorbereiding informatie waardoor het inleven in het onderwerp al een deel voor de bijeenkomst zal plaatsvinden en daardoor in de workshop meer tijd is voor betere en verdere verdieping.

Kosten:
Er zijn geen deelname kosten aan deze workshop verbonden. Deze workshop wordt mede gefinancierd vanuit de MIT-subsidieregeling voor Netwerkactiviteiten via het TKI HTSM.

Berenschot kenniscarrousel
Tijdens de workshops maken wij gebruik van een elektronisch vergadersysteem waarmee met 20 personen tegelijkertijd kan worden gediscussieerd, informatie kan worden verzameld, informatie worden verwerkt en gevisualiseerd. Daarmee gaan we binnen het betreffende workshop thema de voornaamste ontwikkeluitdagingen identificeren en ondernemers met elkaar verbinden om deze in gezamenlijkheid op te gaan pakken.

Wij hopen u op 27 januari te mogen begroeten:
Frank Jansen (NAG)
Diana Nikolova (NAG)
Joost Krebbekx (Berenschot)
Sidney Stokkers (Berenschot)
Edwin Dekker (FME)

NUzakelijk - Duurzaam

Cleantech & MVO related links

Enterprise Europe Network - Automotive

Enterprise Europe Network - Energy

Inspiration quotes

"Het kapitaal van een onderneming wordt niet bepaald door de prachtige produkten of fantastische dienstverlening, het kapitaal van een onderneming wordt bepaalt door de mensen die deze onderneming maken."
(Jan-Willem Koppers, Manager Dell)
'Sometimes when you innovate, you make mistakes. It is best to admit them quickly and get on with improving your other innovations.' – Steve Jobs

'If you work just for money, you’ll never make it, but if you love what you’re doing and you always put the customer first, success will be yours.' – Ray Kroc