woensdag 24 mei 2017

MKB-er op zoek naar geld voor een innovatief idee? Kom 15 juni naar Deventer

Bron: KvK

Op 15 juni vindt de “MIT Roadshow” voor Oost Nederland plaats in Sport- en Belevingscentrum De Scheg te Deventer. Deze informatiebijeenkomst is voor ondernemers uit het MKB die geïnteresseerd zijn in subsidie voor innovatieve en duurzame samenwerkingsprojecten. Doel van de bijeenkomst is om o.a. MKB-ondernemers te ondersteunen bij de voorbereiding van hun aanvraag.

Het subidieprogramma
De regeling ‘R&D samenwerkingsprojecten’ wordt uitgevoerd door het EFRO subsidieprogramma OP Oost 2014-2020 en is gelinkt aan MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) van het Rijk. Ieder landsdeel heeft hierbij eigen accenten aangebracht die tijdens de plenaire bijeenkomst worden toegelicht. Ook is er informatie over andere subsidiemogelijkheden van OP-Oost en vertellen ondernemers over hun ervaringen met de aanvraag. Tijdens de netwerkmarkt is er gelegenheid om medewerkers van RvO, Oost NV en Management-autoriteit OP Oost te spreken over uw eigen projectidee of technische punten in uw aanvraag.

Zorg dat u er bij bent!
Ervaring leert dat niet alle aanvragen aan de vereiste criteria voldoen. De Roadshow MIT helpt ondernemers op weg bij de te volgen procedure en het opstellen van een goed onderbouwde aanvraag. De bijeenkomsten bieden ook een mooie gelegenheid tot netwerken en meer te leren over het innovatieproces. Ondernemers kunnen onderling hun MIT-ervaringen uitwisselen en nieuwe contacten opdoen.

Binnenkort aanvragen!

Van 3 juli t/m 7 september 2017 wordt de subsidieregeling ‘R&D samenwerkingsprojecten’ opengesteld waarvoor 4,2 miljoen euro beschikbaar is. Samenwerkende MKB-ers met activiteiten gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten kunnen subsidie aanvragen. Er kan maximaal € 200.000 subsidie aangevraagd worden (minimaal € 50.000) met een subsidiepercentage van 35%. De projectactiviteiten moeten ook passen binnen de sectoren (Agro, Food, Health en HTSM) en binnen de Topsectoren van het Rijk.

Gegevens:
Datum:       15 juni 2017
Tijd:           08:30 – 12:00
Adres:        Sport- en Belevingscentrum De Scheg (ook per trein bereikbaar)
                  Piet van Donkplein 1
                  7422 LW Deventer
Kosten:       Kosteloos
Aanmelden: http://bit.ly/2qzi86O

Agenda
08:30 – 09:30 Ontvangst, ontbijtbuffet staat voor u klaar
09:30 – 10:30 Welkom door KvK
  • Presentatie regeling OP Oost
  • Presentatie MIT-regeling
  • Voorbeelden van projecten
  • Innovation Health Check (Innovatie Actie Plan)
10:30 – 11:00 Pauze
11:00 – 11:20 Paneldiscussie / rondvraag
11:00 – 11:20 Netwerkmarkt met infotafels van o.a.
  • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 
  • Managementautoriteit OP Oost, 
  • Oost NV, 
  • Kamer van Koophandel, 
  • Octrooicentrum Nederland.
12:00 Sluiting

De MIT Roadshow wordt georganiseerd in samenwerking met OP Oost, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Kamer van Koophandel. Meer informatie over subsidiemogelijkheden vindt u op: http://www.op-oost.eu/ 

NUzakelijk - Duurzaam

Cleantech & MVO related links

Enterprise Europe Network - Automotive

Enterprise Europe Network - Energy

Inspiration quotes

"Het kapitaal van een onderneming wordt niet bepaald door de prachtige produkten of fantastische dienstverlening, het kapitaal van een onderneming wordt bepaalt door de mensen die deze onderneming maken."
(Jan-Willem Koppers, Manager Dell)
'Sometimes when you innovate, you make mistakes. It is best to admit them quickly and get on with improving your other innovations.' – Steve Jobs

'If you work just for money, you’ll never make it, but if you love what you’re doing and you always put the customer first, success will be yours.' – Ray Kroc