dinsdag 13 juni 2017

Provincie Overijssel geeft met GO4Export impuls aan export mkb

Bron: Oost NV

Voor mkb’ers in Overijssel met exportplannen is het GO4Export programma een uitgelezen kans om internationaal te kunnen slagen. Op donderdag 15 juni 2017 tijdens de opening van Techconn in Hengelo gaat GO4Export officieel van start. Die ochtend ontvangt Fons de Zeeuw, manager International bij Oost NV, opdracht tot uitvoering van exportstimuleringsprogramma‘GO4Export’ uit handen van Eddy van Hijum, gedeputeerde Economie, provincie Overijssel.

'Mkb-bedrijven in Overijssel die willen exporteren naar een voor hen nieuwe buitenlandse markt of hun bestaande internationale afzet willen intensiveren, ervaren veel knelpunten bij het internationaal zakendoen. Het programma GO4Export biedt gerichte ondersteuning aan deze ondernemers. Dit versterkt de internationale concurrentiepositie van Overijssel en stimuleert werkgelegenheid, zowel kwantitatief als kwalitatief’, aldus Van Hijum

De aanpak bestaat uit 2 actielijnen:
  1. Informeren en verbinden: realisatie van een interactief webportal GO4Export.nl, organisatie van regionale handelstafels, Jaarlijks GO4Export event, Follow up op internationale Hanzedagen.
  2. Faciliteren: organisatie van internationale handelsmissies, e-commerce & export, samenwerking mkb & onderwijs, profilering HTSM Overijsel in met name Duitsland, versterken van de relatie met China, provincie Lyaoning.

In 2016 gaf Provinciale Staten van Overijssel goedkeuring aan het beleidskader ‘Overijssel innoveert en internationaliseert’. Op basis van dit beleidskader kreeg Oost NV de opdracht een driejarig uitvoeringsprogramma op te stellen in samenwerking met een groep vertegenwoordigers van het mkb en kennisinstellingen in Overijssel.

GO4Export sluit met haar activiteiten aan bij de bestaande basisinfrastructuur voor ondersteuning van het mkb (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, RVO en KvK.

Naast Oost NV committeren de volgende regionale partijen zich aan het programma:
  • VNO-NCW Midden (in afstemming met MKB Midden, Metaalunie, FME)
  • Saxion Hogeschool (in samenwerking met Windesheim en Universiteit Twente)
  • MKB Deventer
  • Verenigde Maakindustrie Oost(VMO)
  • World Trade Center Twente
  • Kennispoort regio Zwolle (Trade Office Zwolle)
  • Novel-T

Fons de Zeeuw: ‘Bij de organisatie en uitvoering van de diverse activiteiten zullen we deze, maar ook andere organisaties inzetten en stemmen we af met partijen die vanuit inhoud of vanuit de regio een toegevoegde waarde hebben. Denk hierbij aan open innovatiecentra in de regio, Stedendriehoek Innoveert en organisaties als KvK, BOOST, Metaalunie, FME, gemeenten en provincies. Landelijk is er nauwe afstemming met RVO en de topsectoren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Oost NV
Remco Lucassen, projectmanager International
+31.6.2013 2531

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

NUzakelijk - Duurzaam

Cleantech & MVO related links

Enterprise Europe Network - Automotive

Enterprise Europe Network - Energy

Inspiration quotes

"Het kapitaal van een onderneming wordt niet bepaald door de prachtige produkten of fantastische dienstverlening, het kapitaal van een onderneming wordt bepaalt door de mensen die deze onderneming maken."
(Jan-Willem Koppers, Manager Dell)
'Sometimes when you innovate, you make mistakes. It is best to admit them quickly and get on with improving your other innovations.' – Steve Jobs

'If you work just for money, you’ll never make it, but if you love what you’re doing and you always put the customer first, success will be yours.' – Ray Kroc