dinsdag 15 mei 2018

Uitnodiging FABULOS Open Martkconsultatie - 29 mei 2018 The Last Mile Challenge duurzaam Openbaar Vervoer

Bron:  Gemeente HelmondSave the date:
FABULOS Open Marktconsultatie
29 mei 2018 – Helmond
Locatie: Automotive Campus 


De gemeente Helmond, als partner binnen het FABULOS consortium, nodigt u uit voor de Open Marktconsultatie (OMC) welke gehouden wordt op 29 mei 2018, 12.00 – 17.00 uur.

Het FABULOS project moet aantonen dat het economisch, technisch, maatschappelijk en juridisch mogelijk is om een vloot van zelfrijdende voertuigen in te zetten als ‘last mile’ oplossing voor het openbaar vervoer in een stedelijke omgeving. Hiervoor worden in Helmond en vijf andere Europese steden proeven opgestart.  Om dit te doel te verwezenlijken wordt in 2018 een internationale aanbesteding uitgeschreven om bedrijven en consortia uit te nodigen om deze opdracht gefaseerd uit te werken (ontwerpen, ontwikkelen en testen). Ten minste 50% van de R&D moet plaatsvinden in de EU of geassocieerde landen.

Tijdens de open marktconsultatie worden de FABULOS-uitdaging, visie en reikwijdte gepresenteerd, evenals de principes van  het precommerciële inkoopproces (PCP). Er zullen ook voldoende mogelijkheden zijn voor discussies tussen inkopers en potentiële leveranciers. FABULOS Consortium wil in contact komen  met alle leveranciers, fabrikanten, ondernemers, start-ups en andere experts, die expertise in de volgende domeinen kunnen overleggen: 

  • busproductie en -operaties, 
  • softwareontwikkeling (inclusief slimme routing en vlootbeheer), 
  • hardware (inclusief sensoren, radars) en batterijen), 
  • openbaar vervoer en Mobility as a Service.
Het definitieve programma ontvangt u begin mei 2018.

U kunt zich al aanmelden door een mail te sturen naar: k.van.gastel@helmond.nl
Voor vragen kunt u zich wenden tot: p.van.mierlo@helmond.nl

Voor meer info: www.fabulos.eu

Hier vindt u ook informatie over een aantal webinars en OMC events die plaatsvinden in andere steden
 
This project has received funding from                  

the European Union's Horizon 2020

research and innovation programme

under grant agreement No. 780371
NUzakelijk - Duurzaam

Cleantech & MVO related links

Enterprise Europe Network - Automotive

Enterprise Europe Network - Energy

Inspiration quotes

"Het kapitaal van een onderneming wordt niet bepaald door de prachtige produkten of fantastische dienstverlening, het kapitaal van een onderneming wordt bepaalt door de mensen die deze onderneming maken."
(Jan-Willem Koppers, Manager Dell)
'Sometimes when you innovate, you make mistakes. It is best to admit them quickly and get on with improving your other innovations.' – Steve Jobs

'If you work just for money, you’ll never make it, but if you love what you’re doing and you always put the customer first, success will be yours.' – Ray Kroc