donderdag 17 april 2014

Nieuwe financieringsmogelijkheden voor uw Innovatie: EFRO, INTERREG, Horizon 2020 en Energiefonds

Bron: Kennispark Twente

De komende jaren komen vanuit Europa middelen beschikbaar voor het subsidiëren van innovaties in Oost Nederland. In het najaar van 2014 start de uitvoering van het EFRO programma. Als u actief bent binnen de sectoren High Tech Systems & Materials, Health, Agrofood en/of Energie- en milieutechnologie (inclusief biobased economy), kunnen deze middelen uw ontwikkeling van producten, diensten en processen wellicht ondersteunen. Tevens behoren cross-overs met sectoren zoals ICT, water, chemie, creatieve- en maakindustrie tot de mogelijkheden. Ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen kunnen aanvragen doen.
Ook het INTERREG programma staat op de planning om in het najaar van 2014 te starten. Ook hier staat productontwikkeling centraal, maar INTERREG richt zich op de grensoverschrijdende samenwerking tussen Duitse en Nederlandse ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen in de grensregio.
Het onderzoeks- en innovatieprogramma HORIZON 2020 biedt ook kansen. MKB-ers kunnen deelnemen in projecten van consortia met andere bedrijven en kennisinstellingen of gebruik maken van het speciale MKB-instrument voor haalbaarheidsstudies, R&D en demonstratieprojecten

Snel geld of een strategische keuze?
Provincie Overijssel informeert u graag over de (on)mogelijkheden van deze subsidieprogramma’s voor uw bedrijf of organisatie, zodat u zich maximaal kunt voorbereiden op de start van in het najaar. Daarnaast zal Oost NV u laten zien wat de subsidie voor impact heeft gehad op de ontwikkeling van innovatie en samenwerking.
Samenwerking met regionale en internationale partners is cruciaal, wij hopen dat u tijdens deze bijeenkomst geïnspireerd wordt om met relevante partners innovatie op een hoger plan te brengen

Programma
15.15 uur: Ontvangst met koffie/thee
15.30 uur: Introductie– Pieter Dillingh (Kennispark)
15.35 uur: Toelichting op het EFRO - Jolanda Vrolijk (Provincie Overijssel)
15.55 uur: Toelichting op het INTERREG - Jacques van Steenbergen(Provincie Overijssel)
16.15 uur: Toelichting op Horizon 2020 (Universiteit Twente
16.35 uur: Toelichting op Energiefonds Overijssel – Jacco van Egdom (Energiefonds Overijssel
16.55 uur Ervaringen en Kansen – Diane Pluimers (Oost NV
17:15 uur: Afsluiting- Pieter Dillingh
17.20 uur: Netwerkborrel
18.00 uur Einde bijeenkomst

Aanmelden en locatie
Kennispark Twente is gastheer voor deze bijeenkomst op woensdag 23 april 2014.
De bijeenkomst vindt plaats in Grand Café The Gallery, Hengelosestraat 500 te Enschede.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden, maar het aantal plaatsen is beperkt.
Aanmelden kan via Mevr. Dijkstra.

Wij hopen u 23 april te mogen begroeten!

Met vriendelijke groet,

Pieter Dillingh
Directeur Kennispark Twente

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

NUzakelijk - Duurzaam

Cleantech & MVO related links

Enterprise Europe Network - Automotive

Enterprise Europe Network - Energy

Inspiration quotes

"Het kapitaal van een onderneming wordt niet bepaald door de prachtige produkten of fantastische dienstverlening, het kapitaal van een onderneming wordt bepaalt door de mensen die deze onderneming maken."
(Jan-Willem Koppers, Manager Dell)
'Sometimes when you innovate, you make mistakes. It is best to admit them quickly and get on with improving your other innovations.' – Steve Jobs

'If you work just for money, you’ll never make it, but if you love what you’re doing and you always put the customer first, success will be yours.' – Ray Kroc