vrijdag 2 januari 2015

Lochem: Op weg naar functiegericht wegbeheer. Duurzaam en betaalbaar wegbeheer in het buitengebied

Bron: Groeistrategen /Gemeente Lochem

Lochem, 19 december 2014

Uitslag nieuw wegbeheer Lochem bekend
In november hebben bewoners in het pilotgebied ‘Vedel’ gekozen uit twee oplossingen, die goed beheer en onderhoud van de wegen in het buitengebied kunnen garanderen. Het Vedelgebied ligt ten noordoosten van Laren (G). Het is als uitgangspunt gebruikt omdat alle typen buitenwegen van de gemeente Lochem hier voorkomen. De uitslag is nu bekend.
Tachtig procent van de bewoners en bedrijven heeft gestemd op twee oplossingen: die van Dostal uit Vorden en van Dura Vermeer uit Hengelo (O). De makers van de oplossingen zijn anoniem gebleven tot de uitslag bekend was. Voordat de bewoners hun stem uitbrachten, konden zij zich in het Kulturhus in Laren uitgebreid laten informeren. De oplossing van Dostal heeft met een klein verschil gewonnen.

Twee oplossingen
Er is gestart met zes partijen. Uiteindelijk gaven de oplossingen van Dostal en Dura Vermeer een antwoord op de vraag hoe gemeenten de komende jaren wegen functiegericht gaan beheren en onderhouden met minder geld. Dat betekent dat beide bedrijven zich in de markt kunnen profileren met hun oplossing, maar ook met hun ervaring in deze unieke partnersamenwerking.
De gemeente Lochem is verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van het wegennet. Zij heeft de twee oplossingen getoetst op de criteria financiën, techniek en veiligheid. Pas daarna zijn ze voorgelegd aan bewoners en bedrijven. Dura Vermeer kiest voor een innovatieve, technische oplossing en omvorming van enkele wegendoor enkele weggedeelten in te richten als zandweg. Dostal zoekt de oplossing in snel en doeltreffend onderhoud gebaseerd op rentmeesterschap.

Besluit gemeenteraad
De gemeenteraad heeft in mei 2013 kenbaar gemaakt draagvlak onder de bewoners en gebruikers belangrijk te vinden. Dat draagvlak is ontstaan door partnersamenwerking en door bewoners hun keuze te laten bepalen. De gemeenteraad besluit naar verwachting in maart 2015 of de gekozen oplossing van Dostal in een proef mag worden uitgevoerd.


Uniek proces
’Een andere weg’ is een voor Nederland uniek partnerproject voor functiegericht wegbeheer. In het project werken gemeente, aanwonenden en bedrijven in het pilotgebied, een vertegenwoordiging van de dorpsraad Wakker Laorne, lokale en regionale infrabedrijven en andere lokale economische en maatschappelijke belanghebbenden samen. Zij zoeken naar een andere aanpak om middelen efficiënter in te zetten en het wegbeheer voor de toekomst betaalbaar te houden.

Insteek van het proces
Om het beheer en onderhoud van wegen in het buitengebied van de gemeente Lochem in de toekomst betaalbaar te houden, moet er aanzienlijk goedkoper worden gewerkt. Uitdaging daarbij is dat dit  voor aanwonenden, voor bedrijven en hulpdiensten, geen gevolgen voor het gebruik van de wegen heeft. Zes infrabedrijven, Dostal, Dura Vermeer, Dusseldorp, KWS, Reef en Roelofs, zijn die uitdaging aangegaan.Het deel van het buitengebied van Laren waar u woont, is een goede ‘dwarsdoorsnede’ van het wegennet in Lochem en is daarom als theoretische basis gebruikt voor het uitwerken van oplossingen.

Zandwegen
Vooral vanuit de landschappelijke en cultuurhistorische waardering veranderen de bestaande zandwegen in uw gebied niet van wegprofiel en inrichting. Het gaat om (gedeeltes van) de Oude Holterweg, Dennenweg, Stoevenbeltdijk, Pastorielaan, Olde Diek, Kielersdijk, Kranegoor en (eind van de) Verwoldseweg.3

Wilt u nog eens teruglezen wat er het afgelopen anderhalf jaar is gebeurd, dan kan dat HIER en op
www.lochem.projectenoverzicht.nl/functie

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

NUzakelijk - Duurzaam

Cleantech & MVO related links

Enterprise Europe Network - Automotive

Enterprise Europe Network - Energy

Inspiration quotes

"Het kapitaal van een onderneming wordt niet bepaald door de prachtige produkten of fantastische dienstverlening, het kapitaal van een onderneming wordt bepaalt door de mensen die deze onderneming maken."
(Jan-Willem Koppers, Manager Dell)
'Sometimes when you innovate, you make mistakes. It is best to admit them quickly and get on with improving your other innovations.' – Steve Jobs

'If you work just for money, you’ll never make it, but if you love what you’re doing and you always put the customer first, success will be yours.' – Ray Kroc