woensdag 23 oktober 2013

Ondernemers verwachten de komende vijf jaar weer te kunnen groeien

Het bedrijfsleven lijkt weer positief tegen de toekomst aan te kijken en verwacht de komende jaren weer te kunnen groeien. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Visie op groei’ van UniPartners, uitgevoerd in opdracht van Syntens Innovatiecentrum. Het onderzoek betreft een
inventarisatie naar de visie op groei onder technologische bedrijven in de regio Twente. Maar liefst 86% van de ondervraagde ondernemers verwacht in de komende vijf jaar te zullen groeien. Dit zijn vooral de grotere bedrijven. De groei zal vooral worden gerealiseerd door het aanboren van nieuwe markten richting het buitenland. Daarnaast zien ondernemers kansen in innovatie en het op de markt brengen van nieuwe producten of services.

Van de ondervraagde ondernemers is 58% met zijn/haar bedrijf in de afgelopen vijf jaar gegroeid. Opvallend is dat de grote groei vooral voorkomt bij grote bedrijven, terwijl de middelgrote bedrijven voornamelijk niet zijn gegroeid. De grootste oorzaak hiervan heeft vooral te maken met de marktomstandigheden en de crisis.
Bedrijven die wel zijn gegroeid, zijn voornamelijk in omzet en aantal werknemers gegroeid. Bedrijven groeien vooral door innovatie, door het netwerk van de ondernemer in te zetten, door het aanboren van nieuwe markten en door te focussen op juist bestaande of nieuwe klanten. Kleine en jonge bedrijven groeiden vooral met behulp van hun netwerk.

Uitdagingen
De grootste uitdagingen tijdens de groeiperiode van een bedrijf zijn de medewerkers. Het werven van goed opgeleid technisch personeel is in eigen land erg lastig en bedrijven zeggen vaak naar het buitenland te moeten uitwijken. Andere veel voorkomende uitdagingen zijn de overheid met hun steeds veranderende, beperkende regels, de internationalisering en het gebrek aan financiële middelen (zowel eigen als vreemd vermogen, verstrekt door banken).

Verwachtingen
Kleine bedrijven verwachten het minst van autonome groei. Zij verwachten vooral door internationale stappen te kunnen (blijven) groeien. Middelgrote bedrijven zijn het meest sceptisch over het einde van de crisis. Slechts vijf procent van deze bedrijven denkt dat er snel een einde komt aan de crisis, waardoor zij kunnen gaan groeien. Grote bedrijven zien hun heil vooral in het buitenland en verwachten te groeien door middel van het aanboren van nieuwe internationale markten. Mocht de mogelijkheid zich voordoen dan verwachten zij ook nieuwe nationale markten te kunnen bedienen.
De ondersteuning van (overheids)diensten die bedrijven denken nodig te hebben tijdens hun groei ligt vooral op het gebied van het uitbreiden van kennis, netwerk en financiële ondersteuning.
Succesvolle voorbeelden
Voorbeelden van succesvolle innovaties en groei zijn er volop. Syntens heeft er een aantal uit de sectoren HTSM, Water, Energie en Chemie gebundeld in de uitgave ‘Innovatietoppers’.
Het volledige onderzoeksrapport is ook te downloaden.

Topketenimpuls®
Het onderzoek en de succesvolle voorbeelden komen uit het project TopketenImpuls® van Syntens. Doel van dit project is om de ketenbekwaamheden van MKB-bedrijven binnen de sectoren HTSM, Water, Energie en Chemie te versterken, nieuwe kennis toe te passen en bedrijven binnen de keten sneller en succesvoller te laten innoveren.

Meer informatie:
www.syntens.nl

NUzakelijk - Duurzaam

Cleantech & MVO related links

Enterprise Europe Network - Automotive

Enterprise Europe Network - Energy

Inspiration quotes

"Het kapitaal van een onderneming wordt niet bepaald door de prachtige produkten of fantastische dienstverlening, het kapitaal van een onderneming wordt bepaalt door de mensen die deze onderneming maken."
(Jan-Willem Koppers, Manager Dell)
'Sometimes when you innovate, you make mistakes. It is best to admit them quickly and get on with improving your other innovations.' – Steve Jobs

'If you work just for money, you’ll never make it, but if you love what you’re doing and you always put the customer first, success will be yours.' – Ray Kroc